Last flere innlegg

Siste kommentar:

"Hadde jeg svart på spørsmålene hadde det blitt det samme som Ellinor sine svar bortsett fra svaret om dyr. Der hadde ikke katt vært med i mitt svar 😊"