Last flere innlegg

Siste kommentar:

"Nattmannshuset lå ikke i Ila, det lå ytterst i Sanden innenfor byporten. Ellers hadde det vært hyggelig å bli kreditert for å ha måttet (på oppdrag fra Sverresborg museum) skrive om det meste av ..."