Last flere innlegg

Siste kommentar:

"Jeg er ikke lei av Rosenhagen. Jeg er lei av folk, som maser om hvor lange seriene skal bli,kan dem ikke bare kjøpe dem korte ferdigskrevne seriene ,og kjøpe den siste boka av dem serierne dem ..."